Arrow
Arrow

Salaspils novada domes rīkojums

 

logo 1814362710Salaspils novada domes rīkojums
par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju 2021. gada vasaras periodā

Lasītu pilnu rīkojuma tekstu PDF formātā


 

Aktuālā informācija

„ATVASĪTES” BĒRNU VECĀKI!!!
INFORMĒJAM, KA 2021.GADA AUGUSTA MĒNESĪ
MŪSU PIRMSSKOLAS IESTĀDE BŪS SLĒGTA!
PIETEIKŠANĀS VASARAS MĒNEŠIEM TIKS
ORGANIZĒTA NO 01.03.2021.-30.04.2021.
Informācija par pieteikšanās kārtību tiks sniegta tuvākajā
laikā!

Administrācija


 

Akcijas noslēgums

sunuki

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu

sidraba menestins

Aicinām iesaistīties un radīt prieku sev un citiem!!!

ziedojuma akcija

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

Apstiprinu:

Ar 2020.gada 3.decembra rīkojumu Nr. 138

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Atvasīte”

vadītāja D. Lāčgalve

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5. un 24. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

fotoapSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu

fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

 

  • Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) tiek veikta fotografēšana un filmēšana, un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde un izmantošana.
  • Noteikumi ir saistoši visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītības iestādes audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un izglītības iestādes apmeklētājiem.
  • Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu vai filmēšanu bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem, ja tas nepieciešams:

 1.izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;

2.lai atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes un sasniegumus sabiedrības informēšanas nolūkā;

3.informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas (izlaidumi u.tml.) nolūkā.

Lasīt tālāk...

Papildus pasākumi Covid-19 ierobežošanā

cov19

Par personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā

rik

Svētku nedēļa "Atvasītē"

lacplesadiena

Nodarbības no 19.oktobra līdz 6.novembrim nenotiek

Pēc 20.10.2020. Ministru kabineta ārkārtas sēdes, kurā tika precizēti noteikumi interešu izglītības organizēšanai, pašvaldība atļāva iestādē, vienas grupas ietvaros, organizēt interešu izglītību.
Pulciņi atsāk darbu no šodienas 21.10.2020.


Informējam, ka interešu izglītības pulciņu nodarbības no 19.oktobra līdz 6.novembrim nenotiek.

Iestādes administrācija

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020