Vecāku padomes darbība

Salaspils novada pašvaldības PII „Atvasīte”

padomes sastāvs

2023./24. m. g.

 

 

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Grupa, klase, amats

1.

Kristīne Poltoraka

gr.„Skudriņas” vecāks

2.

Gints Janelsiņš

gr. „Skudriņas” vecāks

3.

Diāna Pitrāne

gr. „Spārītes” vecāks

4.      

Mārtiņš Liberts

gr. „Pūcītes” vecāks

5.      

Vilnis Vectirāns

gr. „Pūcītes” vecāks

6.      

Mārtiņš Briedis

gr. “Dzenīši” vecāks

7.      

Daira Mališeva

gr. “Dzenīši” vecāks

8.      

Kintija Stroža

gr. “Sienāzīši” vecāks

9.      

Marta Zvaune

gr. „Spārītes” vecāks

10.  

Anastasija Kupča

gr. „Bitītes” vecāks

11.  

Inita Rudzīte

gr. „Bitītes” vecāks

12.  

Elina Sprindze

gr. „Sienāzīši” vecāks

13.  

Ramona  Lapiņa

Logopēds

14.  

Ineta Stroža

Vad. vietniece met.darbā

15.  

Daiga Lāčgalve

Iestādes vadītāja

 

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020