Pieejamības rīki

Vecāku padomes darbība

Salaspils novada pašvaldības PII „Atvasīte”

padomes sastāvs

2022./23. m. g.

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Grupa, klase, amats

 

Ilona Jekele

gr.„Skudriņas” vecāks

2.

Kristīne Daugule

gr. „Skudriņas” vecāks

3.

Kristaps Lūkins

gr. „Dzenīši” vecāks

4.      

Mārtiņš Liberts

gr. „Pūcītes” vecāks

5.      

Vilnis Vectirāns

gr. „Pūcītes” vecāks

6.      

Mārtiņš Briedis

gr. “Spārītes” vecāks

7.      

Daira Mališeva

gr. “Spārītes” vecāks

8.      

Rasa Priedīte

gr. “Sienāzīši” vecāks

9.      

Arnita Stirna

gr. „Sienāzīši” vecāks

10.  

Anastasija Kupča

gr. „Bitītes” vecāks

11.  

Inita Rudzīte

gr. „Bitītes” vecāks

12.  

Kristīne Blūma

gr. „Dzenīši” vecāks

13.  

Anna Čalaja

gr. „Dzenīši” vecāks

14.  

Olita Riekstiņa

Vad. vietniece

15.  

Daiga Lāčgalve

Iestādes vadītāja

 

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020