Higiēnas prasības

  darbaogranizacijavasara617

   

  Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

  Ministru kabineta noteikumi Nr.890

  Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 85.§)

  Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai

  8. Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

  9. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.

  10. Pēc pusdienām bērniem nodrošina atpūtu.

  11. Starp ēdienreizēm ievēro trīs līdz četru stundu intervālu.

  13. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums neuzņemt bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5 oC) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana), izņemot gadījumus, ja tiek pieskatīts viens bērns vai vienas ģimenes bērni.

  14. Ja bērns nav saņēmis pakalpojumu šo noteikumu 13.punktā minētajos gadījumos vai gadījumos, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu pakalpojuma sniedzējam par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.

  15. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina savlaicīgu vecāku informēšanu par infekcijas slimību pazīmēm, ar kurām bērns netiks pieņemts pakalpojuma sniegšanas vietā.

   

  www.likumi.lv

   

  1.

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1