Rotaļnodarbības

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

GRUPA „DZENĪŠI” (5-6 gadi)

2018./19. m. g.

 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN ĒTIKA

 

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

 

MŪZIKA

11:30 - 11:00

LATVIEŠU VALODA

VIZUĀLĀ MĀKSLA

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

09:30-10:00

LATVIEŠU VALODA

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

09:30-10:00

MATEMĀTIKA

 

LATVIEŠU VALODA  

 

 

Mūzika

09:30 - 10:00

 

 

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

11030-11:00

 

DABAS ZINĪBAS

 

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

MŪZIKA (ritmika)

10:30 - 11:00

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

17:00-17:30

 

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

16:10-16:40

 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

GRUPA „BITĪTES” (6-7 gadi)

2018./19. m. g.

 

 

PIRMDIENA

 

OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN ĒTIKA

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

LATVIEŠU VALODA

Mūzika

11:00 – 11:30

LATVIEŠU VALODA

 

VIZUĀLĀ MĀKSLA 

 

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

11:35-12:05

LATVIEŠU VALODA

 MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

11:35-12:05

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

11:35-12:05

DABAS ZINĪBAS

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Mūzika

11:00 – 11:30

MATEMĀTIKA

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

MŪZIKA (ritmika)

11:30 – 12:00

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

15:40-16:10

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

17:05-17:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „SIENĀZĪŠI” (1.5–3 gadi)

2018./19. m. g.

 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

MŪZIKA

9:35-10:00

SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN ĒTIKA

VIZUĀLĀ MĀKSLA

LATVIEŠU VALODA

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

10:30-10:50

MATEMĀTIKA

VIZUĀLĀ MĀKSLA

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

10:30-10:50

MŪZIKA

9:35-10:00

LATVIEŠU VALODA

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

10:30-10:50

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

MŪZIKA (RITMIKA)

9:35-10:10

DABAS ZINĪBAS

VIZUĀLĀ MĀKSLA

 

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

16:10-16:30

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

17:05-17:25

 

NODARBĪBU SARAKSTS

 GRUPA „SKUDRIŅAS” (4-5 gadi)

2018./19. m. g.

 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

DABAS ZINĪBAS

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

Mūzika

10:00-10:30

 

LATVIEŠU VALODA 

 

VIZUĀLĀ MĀKSLA

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

9:00-09:25

LATVIEŠU VALODA

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

9:00-09:25

MATEMĀTIKA

VIZUĀLĀ MĀKSLA

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

9:00-09:25

Mūzika

10:00-10:30

SOCIĀLĀS ZINĪBAS

UN ĒTIKA

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

MŪZIKA (ritmika)

10:00-10:30

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

16:10-16:35

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

16:40-17:05

 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „SPĀRĪTES” (3-4 gadi)

2018/19 m. g.

 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

Mūzika

9:10-09:35 

Dabas zinības

 

Vizuālā māksla

 

 

Latviešu valoda 

 

Mājturība un tehnoloģijas

Fiziskā izglītība un veselība

 10:00-10:25

Matemātika 

Vizuālā māksla

Fiziskā izglītība un veselība

 10:00-10:25

Mūzika

9:10-09:35

Sociālās zinības un ētika 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Fiziskā izglītība

un veselība

 10:00-10:50

Mūzika (ritmika) 9:10-09:35

 

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

 

 

Fiziskā izglītība un veselība

15:40-16:10

Fiziskā izglītība un veselība

16:35-17:05

 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

GRUPA „PŪCĪTES” (6–7 gadi)

2018./19. m. g.

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

LATVIEŠU VALODA

 

VIZUĀLĀ MĀKSLA

 

 

 

Mūzika

11:30 – 12.00

Matemātika

 

 MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 

 

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

10:55 – 11:25

SOCIĀLĀS ZINĪBAS

UN ĒTIKA

 

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

10:55 – 11:25

  DABAS ZINĪBAS

VIZUĀLĀ MĀKSLA

 

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

10:55 – 11:25

 

Mūzika

11:30 – 12.00

 

LATVIEŠU VALODA

 

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 

MŪZIKA (ritmika)

11:00 – 11.30

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

16:30-17:00

FIZISKĀ IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA

15:40-16:10

 

 

SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS      


 

 

Interešu izglītības nodarbību grafiks  2018./2019. m. g.

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

Dambrete

(sk. Aira Ozoliņa)

08:00 Pūcītes Bitītes 

 

            

 

 

Dambrete

(sk. Aira Ozoliņa)

08:00 Pūcītes Bitītes 

 

 

 

Karatē

(sk. Romāns Sledzevskis)

15:40-16:25

Skudriņas , Dzenīši

16:25-17:10

Bitītes, Pūcītes

Angļu valoda

(sk. Daiga Lāčgalve)

15:30 “Bitītes”

16:00 “Skudriņas”

16:30 “Dzenīši”

17:00 “Pūcītes”

 

  

Dejas

(sk. Liāna Sledzevska)

15:40-16:20

Spārītes, Skudriņas, Dzenīši

16:20-17:00

 Pūcītes,  Bitītes

 

Angļu valoda

(sk. Daiga Lāčgalve)

15:40 “Bitītes”

17:10 “Pūcītes”

 

 

Karatē

(sk. Romāns Sledzevskis)

15:40-16:25

Skudriņas, Dzenīši

16:25-17:10

Bitītes, Pūcītes

 

 

 

Keramika

(sk. Maira Meženieka)

15:45  “Pūcītes”

16:20 „ Dzenīši”

16:50 „Skudriņas”

17:20 “Spārītes”

17:40 “Bitītes”, "Spārītes” 

 

Volejbols

(sk. Gunita Pačkajeva)

17:30

 Bitītes, Pūcītes, Dzenīši

 

 

 

Dejas

(sk. Liāna Sledzevska)

15:40-16:20

Spārītes, Skudriņas,Dzenīši

16:20 -17:00 Pūcītes, Bitītes

 

Ēdienkarte

ed

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020