Pieejamības rīki

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Bērnu uzņemšana 2020./21. mācību gadam

Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 01.09.2020.

Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli par uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi
(PII), 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties
ar pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par
bērna uzņemšanu tajā: Iesnieguma veidlapa “Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē”.
Ņemot vērā ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus, aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:
elektroniski uz PII e-pasta adresi, autorizējoties portālā latvija.lv
(epakalpojumi/iesniegums iestādei) vai ar drošu elektronisko parakstu; pa pastu;
ievietot PII pastkastītē, ja tāda bērnudārzā ir pieejama.
Pēc vecāka iesnieguma saņemšanas iestāde ar Jums sazināsies un informēs par turpmāko
darbību (kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un
ieteicamajiem atbalsta pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai
u.c.). Iestādes informēs vecākus par klātienes tikšanos pēc 09.06.2020., atkarībā no situācijas valstī pēc šī datuma.

PII kontaktinformācija

PII “Atvasīte”: 29102572 (vadītāja D.Lāčgalve), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Saime”: 25479831(vadītāja L.Ukavica), 26666601 (lietvede I.Jakimova), e-pasts
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Ritenītis”: 29466744 (vadītāja A. Kavasa), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Salspils 1.pirmsskola”:
Tālrunis saziņai: b/d Saulīte - 28680932, b/d Jāņtārpiņš – 29678060, e-pasts
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Daugaviņa”: 26437044 (vadītāja I. Ģēģere), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rekomendācijas vecākiem

rek

Uzņemšana 2020. gadā.

uznemUzņemšana Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
„Atvasīte”  2020. gadā.


     Uzņemšana Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Atvasīte”
notiek  attālināti.
Lai pieteiktu bērnu Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
„Atvasīte”, vecāki uz iestādes e-pasta adresi 

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

nosūta:o IESNIEGUMU ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ieskenētu dzimšanas apliecību; Vai
nofotografētu vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību.
Tiem, kas dokumentus iesnieguši parakstītus ar elektronisko parakstu, klātienē
dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz!
Ārkārtas situācijai beidzoties,  vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus
dokumentus, personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli, iepriekš sazinoties ar
iestādes administrāciju. T. 67980020 vai 67981040.
Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) jāiesniedz pirmsskolā klātienē līdz 31.augustam.

Par klātienes tikšanos - vecāku sapulci informēsim telefoniski vai nosūtot e-pastu!

Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē un tās teritorijā

Apstiprināts ar  rīkojumu Nr. 25

no 2020.gada 1. aprīļa

Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē un tās teritorijā

 1. Noteikt personu uzturēšanās kārtību Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte” valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.2. punktu:
  • Uz iestādi bērnu pavada tikai viens no vecākiem;
  • Izmantot tikai iestādes galveno ieeju;
  • Bērnu aizved līdz iestādes galvenajai ieejai, sazinās ar grupas personālu, darbinieks atnāk bērnam pakaļ un aicina grupā. Atbilstoši bērna prasmēm, bērns pārģērbjas pats, vai viņam palīdz darbinieks.;
  • Aizliegts vecākiem un citām bērnu pavadošām personām ienākt un uzturēties iestādes telpās, gaiteņos;
  • Ierodoties pēc bērna, jāsazinās ar grupas personālu, iestādes darbinieks, bērnu nodod vecākiem pie galvenās ieejas ēkā. Ja bērni ir laukumā, darbinieks nodod bērnu vecākiem ārā.
  • Ja nepieciešams paņemt bērnam piederošās mantas, par to informē pedagogu, pedagogs organizē mantu nodošanu vecākiem PII “Atvasīte” teritorijā.
  • Bērna vacākiem vai pavadītājiem aizliegts uzturēties iestādes teritorijā, un izmantot rotaļkonstrukcijas.
 2. Katru rītu iestādes medmāsai izmērīt bērnu un iestādes darbinieku ķermeņa temperatūru ar attālināto termometru. Ja termometrs uzrāda paaugstinātu ķermeņa temperatūru, pēc neilga laika veikt atkārtotu mērījumu. Ja rādījums vēl aizvien ir paaugstināts:
  • darbiniekam nekavējoties atstāt darba vietu;
  • nekavējoties ziņot bērna vecākiem par nepieciešamību izņemt bērnu no iestādes.
 3. Vecākiem reizi nedēļā iesniegt rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu.
 4. PII “Atvasīte ” teritorijā apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance starp personām (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.)

Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. 1-8.1.2/439

Izglītības un zinātnes ministrijai

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Latvijas Pašvaldību savienībai

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam

 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ārstu profesionālajām asociācijām

(pēc pievienotā saraksta)

Par COVID-19 skartajām teritorijām  un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.


Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicina izglītības iestāžu vadītājus informēt vecākus par minētajām rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar SPKC speciālistiem (tālr.: 67387661).

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

            Lūdzam Izglītības ministriju izplatīt šo vēstuli visām Latvijas izglītības iestādēm, kurās izglītības programmas apgūst bērni (pirmsskolām, vispārizglītojošām skolām, mūzikas, mākslas un sporta skolām u.c.). Ārstu profesionālās asociācijas lūdzam izplatīt vēstuli Jūsu asociācijas biedriem.

Direktore                                                                                                            I.Gavare

Dace Viļuma 67895821

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 

Salaspils novada pašvaldības PII „Atvasīte” padomes sastāvs 2019./20. m. g.

Salaspils novada pašvaldības PII „Atvasīte”

padomes sastāvs

2019./20. m. g.

Vārds, uzvārds

Grupa, klase, amats

 

Laura Šterna

„Spārītes”

 

Kristīne Kupcāne

„Spārītes”

 

Jānis Upenieks

„Dzenīši”

 

Natālija Helmane

“Dzenīši”

 

Mārtiņš Liberts

„Pūcītes”

 

Ilze Zepa

„Pūcītes”

 

Inese Ešenvalde

“Skudriņas”

 

Jeļena Mateisone

„Skudriņas”

 

Jolanta Puznere

„Sienāzīši”

 

Evita Simonjana

„Sienāzīši”

 

Liene Gulbe

„Sienāzīši”

 

Signe Strautmane

„Bitītes”

 

Signe Bahšteina

„Bitītes”

 

Liāna Savčenko

Vad. vietniece

 

Olita Riekstiņa

Vad. vietniece

 

Daiga Lāčgalve

Iestādes vadītāja

 
   
   

 

INFORMĀCIJA PAR DARBA ORGANIZĒŠAMU 2020. GADA VASARAS PERIODĀ

 

„Atvasītes” vecāki!!!

 

 

informācija par darba organizāciju 2020.gada

vasaras periodā

atvasite

 Pamatojoties uz Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 33.. punktu un saskaņā ar Izpilddirektora M. Kalniņa rīkojumu par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju 2020.gada vasaras periodā, informēju, ka

 • PII „Atvasīte” tiks slēgta 2020.gada augusta mēnesī;

 

 • Vecāku iesniegumi izglītojamoiem par vietu vasaras periodā tiks reģistrēti no 2020.gada 1.marta līdz 2020.gada 30.aprīlim.

 

 

 

Iestādes vadītāja Daiga Lāčgalve

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

t.29102572 vai 67981040


 

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas?

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas?

30.01.2008. Ar Domes lēmumu tika noteikta ēdināšanas maksa Salaspils novada pašvaldības bērnudārzos 2,13 eiro, ar 09.08.2017. Domes lēmumu tika noteikta par 7 centiem lielāka ēdināšanas maksa  - 2,20 eiro. Šāda ēdināšanas maksa vecākiem par bērna trīsreizēju ēdināšanu - brokastis, pusdienas un launags, ir spēkā šobrīd. Jāatzīmē, ka tā ir tikai daļa no ēdināšanas pašizmaksas, kas 2019. gadā ir 3,37 eiro.

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas? Ēdināšanas izmaksās ietilpst pārtikas izmaksas, to saprot visi. Bet ne visi vecāki aizdomājas, ka pārtikas izmaksas ir tikai daļa no visām izmaksām. Vēl ir darbinieku algas un VSAOI nodoklis, elektrība, ūdens, inventārs – šķīvji, krūzes, galda piederumi, speciālais inventārs virtuvei – nerūsējoša tērauda bļodas, cepešpannas, gaļas mašīnas, kartupeļu mizojamās mašīnas, jaudīgi putotāji, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, profesionālās plītis. 2019.gadā vienā no bērnudārziem bija jānomaina plīts un tas pašvaldībai izmaksāja 2000 eiro.

Izmaksas

Procentos

EUR

Pārtikas preču izmaksas

41%

1,38

Pārējās izmaksas

(darbinieku algas, nodokļi, inventārs, ūdens, elektrība u.c.)

59%

1,99

Kopējā pašizmaksa:

100%

3,37

 

 

 

Vecāku līdzmaksājums

65%

2,20

Pašvaldības dotācija

35%

1,17

Atbilstoši uztura speciālistu rekomendācijām no 01.09.2018. ar Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumiem Nr.172 ir samazinātas uztura normas pirmskolas izglītības iestādēs. 2019.gadā pašvaldība ieviesa centralizēto pārtikas iepirkumu, tādejādi nodrošinot zemāku cenu pateicoties lielākam iepirkuma apjomam. Vēl 2019.gadā tika ieviestas vienotās ēdienkartes visos bērnudārzos, kas nodrošina vienādus kvalitātes standartus, atbilstību MK noteikumu Nr.172 prasībām, vienādu ēdināšanu neatkarīgi no tā, kuru pašvaldības bērnudārzu Jūsu bērns apmeklē. Ieviešot kā obligātu prasību vecākiem paziņot par bērna neierašanos vai atgriešanos pēc slimošanas, tika uzlabota pārtikas produktu plānošana konkrētai dienai. Iepriekšminētie pasākumi samazināja pārtikas preču izmaksas ēdināšanas kopējos izdevumos.

Papildus izmaksas rada produktu iegāde un speciālo ēdienu gatavošana bērniem, kuriem ārsts noteicis speciālo ēdienkarti, piemēram, cukura diabēts, alerģijas u.tml. Šīs izmaksas ietilpst kopējās izmaksās un šo bērnu vecākiem netiek noteikta lielāka ēdināšanas maksa, tādejādi atbalstos vecākus, kuru bērniem konstatēta pārtikas alerģija vai cita saslimšana.

Kopš 2008.gada ēdināšanas maksa vecākiem nav būtiski mainīta, bet šo divpadsmit gadu laikā ir pieaugušas pārtikas produktu cenas, mainījušās darbinieku algas, pieaugušas komunālo pakalpojumu cenas. CSP dati: patēriņa cenu pārmaiņas (inflācija) no 2008.gada janvāra līdz 2020.gada janvārim ir 26%.

Šobrīd pašvaldība vecākiem dotē (sedz) 35% no ēdināšanas izmaksām. Gadā tas veido 220 000 eiro izdevumus pašvaldībai. 2019.gadā tika nolemts no pašvaldības līdzekļiem neapmaksāt Ziemassvētku saldumu paciņas, atstājot vecākiem iespēju saviem bērniem sagādāt jēgpilnas dāvanas. Vienlaikus bērnudārziem ir finansējums dažādu svētku (Ziemassvētki, Mārtiņi, Lieldienas u.c.) pasākumu organizēšanai bērniem.

Lai gūtu plašāku priekštatu, apkopojām informāciju, cik vecākiem izmaksā ēdināšana privātajos bērnudārzos. Piemēram, PPII “Lācīša namiņš” - 4,24 eiro; PPII “Raibā pupa” – 4,23 eiro, PPII “Lotte” – 4,50 eiro,  PPII “Karlsons” - 3,56 eiro, PPII “Mans lācis” – 3,60 eiro, PPII “Apelsīnu pasaka” – 3,80 eiro.

Salaspils novada pašvaldības Administrācijas izpilddirektors Mareks Kalniņš

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020