Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā

  Pirmsskolas izglītības iestāde "Atvasīte" logoKārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā

   

  Izdoti saskaņā ar 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”15.punktu 

  • Vispārīgie jautājumi

   

  • Noteikumi nosaka Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” (turpmāk – Iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumā (turpmāk – Kārtība).
  • Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
  • Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītāja vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.
  • Vecāku rīcība
  • Bērns neapmeklē Iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
   • zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanās;
   • gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
   • citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
   • akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
   • masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
   • masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
   • vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39 C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tie tiek pārplēsti, to vietās parādās kreveles;
   • tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem var būt galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C);
   • mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli sārti plankumi, kas izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
   • pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti veidojumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
   • kašķa pazīmes - izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
   • enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes – izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, nervozitātei. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu, pat strutošanu;
   • ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5 C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes.
  • Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas izmaiņas arī bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.
  • Rīcība izglītības iestādē
   • Iestādes vadītājas kompetence

   

  • Iestādes vadītājas rīcība:
   • Nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm;
   • Ja pazīmes bērnam konstatētas Iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;
   • Nodrošina pastāvīgu darbinieka (medmāsas) klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš nošķirts no citiem bērniem;
   • Ja diviem vai vairāk bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;
   • Informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā minētajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
   • Izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personas datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.
  • Iestādes darbinieku atbildība

   

  • Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst MK 27.11.2001.noteikumiem Nr.494 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus Iestādē.
  • Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē Iestādes medmāsu un vadītāju. Iestādes medmāsa nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.
  • Bērna nošķiršanas kārtība

   

  • Ja kādam no bērniem konstatēta kāda no šī noteikumu 4.punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
   • Atbildīgais darbinieks informē Iestādes vadītāju;
   • Iestādes vadītāja vai viņa norīkotais darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;
   • Iestādes vadītāja norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
   • Iestāde izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.
  • Profilaktiskie pasākumi iestādē

   

  • Iestāde veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:
   • māca bērniem labas higiēnas principus;
   • Iestādes darbinieki kārtīgi mazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt arī bērniem;
   • roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus pēc izlietošanas izmet atkritumu tvertnē;
   • ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.
  • Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:
   • pēc ierašanās darbā;
   • ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
   • pēc tualetes apmeklējuma;
   • pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
   • pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
   • pēc dzīvnieku glaudīšanas;
   • pēc netīra apģērba aizskaršanas;
   • pēc atkritumu savākšanas;
   • pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
   • pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
   • pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
   • darbadienas beigās;
   • jebkurā brīdī vai laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.
  • Bērns mazgā rokas:
   • pēc ierašanās Iestādē;
   • ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
   • pēc tualetes apmeklējuma;
   • pirms ēšanas vai ēdiena gatavošanas mājturības tehnoloģiju nodarbībās;
   • pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
   • pēc pieskaršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
   • pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
   • pēc netīra apģērba aizskaršanas;
   • citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks to uzskata par nepieciešamu bērna veselībai.
  • Tīras vides nodrošināšana

   

  • Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
  • Uzkopšanu Iestādē veic galvenokārt ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.
  • Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.
  • Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā 2 reizes dienā.
  • Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļusūcēju un mitro uzkopšanu.
  • Bērnu barošanas krēsliņus un citas mēbeles regulāri notīra.
  • Rotaļlietas regulāri kopj ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekciju no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.
  • Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piemēram, gripas epidēmijas laikā).
  • Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļiem), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreiz lietojamus priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamās lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.
  • Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai grupas telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.c.).
  • Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā veļas mašīnā augstākās temperatūras režīmā.
  • Veļa un veļas mazgāšana

   

  • Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas uzsvārčus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā.
  • Ja iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:
   • katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā netiek lietota, to glabā maisiņā vai atvilktnē ar bērna vārdu;
   • gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbadienās;
   • katram bērnam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizlietojamo dvieļu izmantošana;
   • sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbadienās;
   • tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;
   • bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā ar bērna vārdu un atdod vecākiem vai aizbildnim;
   • netīro un lietoto veļu pirms mazgāšanas uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku;
   • visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs.
  • Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaiņa

   

  • Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.
  • Mazus bērnus tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā uzrauga.
  • Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas aprīkoti ar tualetes krēslu un vāku.
  • Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.
  • Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.
  • Sēdpodus uzglabā tualetes telpā. Sēdpodus uzglabā atsevišķi ar apakšu uz augšu.
  • Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina ar vienreizlietojamo dvieli vai papīra dvieli. Pēc tam nomazgā rokas ar ziepēm un ūdeni.
  • Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
  • Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.
  • Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācību laikā, pēc lietošanas tās notīra un dezinficē.
  • Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus.
  • Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem bērniem.
  • Noslēguma jautājumi

   

  • Ar šo Kārtību Iestādes darbinieki ir iepazīstināmi reizi gadā vai biežāk, ja ir nepieciešamība. Iepazīšanos ar Kārtību darbinieki apliecina ar savu parakstu.
  • Iestādes izglītojamo vecāki ar Kārtību iepazīstināmi katra mācību gada sākumā vienlaicīgi ar Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. Iepazīšanos ar Kārtību vecāki apliecina ar savu parakstu.

  Vadītāja:                                                                                                Daiga Lāčgalve

  Lāčgalve 67980020

                                                                                                                      

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1