Ēdināšana

 

15 18Nedelas edienkarte 15042019 21042019 37 page 0

*M - mazajiem   L - lielajiem

Ar ēdināšas noteikumiem var iepazīties šeit: Ēdināšanas noteikumi

Ar ēdienkarti varat iepazīties arī grupiņās.

            Bērnudārza ēdiens tiek gatavots pēc izstrādātām tehnoloģiskajām kartēm atbilstoši bērnudārza vajadzībām. Ēdienu gatavo no svaigiem produktiem, kuri tiek piedāvāti atbilstoši sastādītās ēdienkartes (programma "Visvaris") vajadzībām un pieprasītam daudzumam. Ēdienkarte tiek izstrādāta nedēļai. Ar to ikdienu var iepazīties grupiņā. Tā var tikt mainīta, ja tas saistīts ar pārtikas piegādātājiem vai kādiem citiem apstākļiem.