Par mums

                                       "ATVASĪTE"

      Mūsu bērnudārzā darbojas 6 grupas, kuras apmeklē 137 dažādu tautību bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda – latviešu. Bērnudārzs strādā pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētās Pirmskolas izglītības programmas, programmas kods 0101 1111. Mūsu darba laiks ir no 7:00 – 19:00. Iestādē darbojas 12 pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds un tehniskie darbinieki.

  Mūsu pedagogu kolektīvā darbojas ļoti prasmīgas, profesionālas un mīļas audzinātājas, tāpēc ikvienam mūsu audzēknim ir iespēja vispusīgi un harmoniski attīstīties, veidoties kā personībai, kā arī apgūt iemaņas un prasmes individuālajā un sabiedriskajā dzīvē.

  Pirmsskolas mērķis ir radīt bērniem iespēju iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt viņu domāšanu un loģisku spriestspēju, veicinot bērnu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, veidot atbildību par savu rīcību, kā arī radīt labvēlīgu vidi bērnu māksliniecisko spēju un individualitātes attīstībai. Iestāde nodrošina attīstības pēctecību bērnu izglītībai no agras bērnības līdz skolai.

   

  Darbu ir uzsākuši arī vairāki interešu izglītības pulciņi - dejošana, keramika, ansamblis, angļu valoda un Karatē.
  Mums darbojas arī Iestādes padome, kas apvieno iestādes darbiniekus, bērnu vecākus, sabiedrības un pašvaldības pārstāvjus. 

    MŪSU TRADĪCIJAS

  • Zinību diena
  • Dzejas dienas, jeb grāmatiņu svētki
  • Sporta dienas
  • Miķeļi un Mārtiņdiena
  • Latvijas Republikas dzimšanas diena
  • Ziemassvētku pasākumi
  • Valentīna diena, jeb Sirsniņballīte
  • Lielā diena
  • Vecāku nedēļa
  • Orientēšanās sporta spēles
  • Mātes diena un vecvecāku balle
  • Pirmsskolas grupas izlaidums

  MŪSU VĒSTURE

      Iestāde dibināta 1980. gada novembrī, kā ZRA “SILAVA” bērnudārzs “ATVASĪTE”.

  No 1986. gada šajās telpās mācās Salaspils 1. vsk. sākumskolas audzēkņi.

  1991.gadā “ATVASĪTE” kļūst par Salaspils pašvaldības iestādi.

  1997. gada vasarā iestāde tiek rekonstruēta un izveidota ēdamzāle, klašu telpas un kabineti.

  1997. gada septembrī iestāde iegūst Salaspils sākumskolas statusu. Tajā mācās 1. – 4. klašu audzēkņi un pirmsskolas bērni – kopskaitā apmēram 160 bērni.

  2009. gada augustā ar Salaspils novada domes lēmumu sākumskola tiek likvidēta un nodibināta pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”.


  Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte”

  Administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas grafiks

  2020./2021. m.g. 

  Nedēļas diena/laiks

  8:00-11:00

  15:00-18:00

   

  Amats

  Vārds, Uzvārds

  Amats

  Vārds, Uzvārds

  Pirmdien

  Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

  Olita Riekstiņa

  Logopēds

  (17:30-18:30)

  Guntra Alksne

   

  Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

  Zinta Tetere

  Lietvede

  Inga Jakimova

  Otrdiena

  Medmāsa

  Alīna Osipova

  Vadītāja

  Daiga Lāčgalve

   

   

   

  Logopēds

  (18:00-18:35)

  Gunita Stafecka

  Trešdien

  Lietvede

  Inga Jakimova

  Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

  Olita Riekstiņa

       

  Psihologs

  (17:00-18:00)

  Dana Lukševica

  Ceturtdiena

  Psihologs

  (8:00-9:00)

  Dana Lukševica

  Psihologs

  (17:30-18:30)

  Dana Lukševica

       

  Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

  Zinta Tetere

  Piektdiena

  Vadītāja

  Daiga Lāčgalve

  Speciālais pedagogs

  (18:20-19:00)

  Inese Veģe

  Pieņemšanas laiki var tikt mainīti un pielāgoti Jūsu iespējām, iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pastā.


  pulcini

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1