Pieejamības rīki

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai izglītības iestādē

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanai izglītības iestādē

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ATVASĪTE”

Reģ.Nr. 90001262719

Meža ielā 6, Salaspilī, LV-2169,tālr. 67980020,  67981040, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Apstiprināts ar vadītājas rīkojumu Nr. 106.1 no

 

2021. gada 1. oktobra                                                                                  

 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un epidemioloģiskās drošības

pasākumu ievērošanai izglītības iestādē

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Kārtība nosaka vienotu pieeju, kā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē „Atvasīte” (turpmāk – Iestāde) un tiek organizēts izglītības process.
 3. Kārtība ir saistoša visiem iestādes darbiniekiem, bērniem, bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), gan citām personām, kuras ikdienā nestrādā Iestādē.
 4. Kārtība ietver Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipus (informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un mācību procesa organizēšanu.
 1. Personu uzturēšanās kārtību iestādē un tās teritorijā
 2. Uz iestādi un no tās iestādes bērnu pavada tikai viens no vecākiem.
 3. Vecākiem ievērot 2m distanci starp citiem vecākiem, bērniem un iestādes darbiniekiem.
 4. Vecāki izmanto galveno ieeju, atvedot bērnu vai izņemot to no PII  grupas „Bitītes”, „Pūcītes”, “Dzenīši” un “Skudriņas”, zvana uz grupu izmantojot domofonu un informējot grupas personālu.
 5. Vecāki izmanto grupu ieejas no garderobes atvedot bērnu vai izņemot to no PII grupas „Sienāzīši” un „Spārītes”, zvanot pie ieejas durvīm.
 6. Atbildīgā persona – dežurants vai grupas personāls sagaida bērnu un pavada līdz grupiņai vai no grupiņas līdz vecākiem.
 7. Vecākiem un citām bērnu pavadošām personām aizliegts ienākt un uzturēties iestādes 

             Iekštelpās.

 1. Bērna vacākiem vai pavadītājiem aizliegts bez vajadzības uzkavēties iestādes teritorijā un            

            izmantot  rotaļkonstrukcijas. 

 1. Aizliegts iestādē uzturēties personām ar akūtām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 2. Apmeklētājiem iestādes telpās uzturēties sejas aizsargmaskā, lietot bahilas un dezinficēt

           rokas.

 

III. Uzturēšanās kārtība iestādes darbiniekiem

 1.  Iestādes telpās sejas aizsargmaskas lieto visi darbinieki, izņemot tos, kuriem ir   sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 2. Darbinieks uzrāda iestādes vadītājai vai vadītājas vietniecei saimnieciskajā darbā sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 3. Darbinieks, kuram nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, veic testēšanu, atbilstoši SPKC publicētajam algoritmam.
 4. Ievērot visus drošības pasākumus – distancēšanos un roku dezinfekciju.

 

 1. Koplietošanas telpu izmantošana
 2. Bērni uz sporta un aktu zāli dodas pedagoga pavadībā, ievērojot nodarbību grafiku.
 3. Kāpnes un gaiteņus vienlaikus izmanto vienas grupas bērni.
 4. Papildus ikdienas telpu uzkopšanas grafikā noteiktajām darbībām, ik dienu veikt koplietošanas virsmu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem.

 

 1. Mācību procesa organizēšanu
 2. Mācības notiek klātienē vienas grupas ietvaros, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus;

21.       Sporta un mūzikas nodarbības tiek organizētas pēc noteikta grafika ārā,  katrai grupai

             individuāli.

 1. 5-6 gadīgo bērnu grupās karantīnas laikā mācības tiek īstenotas attālināti, atbilstoši izstrādātajai kārtībai.
 2. Interešu izglītības pulciņi var notikt vienas grupas ietvaros, ja pulciņu vadītājam ir sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ievērojot visas drošības prasības.
 1. Bērnu ēdināšanas organizēšana
 2. Bērnu ēdināšana notiek katrai PII grupai savās telpās, grupai „Dzenīši” – ēdamzālē.

VII. Higiēnas normu ievērošana un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

 1. Izvietot iestādes telpās informatīvos materiālus par veselības stāvokļa uzraudzību, higiēnas prasību ievērošanu, pulcēšanās ierobežojumiem un distancēšanās ievērošanu.
 2. Ievērot telpu vēdināšanas grafiku.
 3. Palīdzēt bērniem ievērot personīgo higiēnu – aicināt izglītojamos pareizi un regulāri mazgāt rokas.
 4. Izmantot viegli kopjamas spēles un rotaļlietas.
 5. Aizliegts iestādē uzturēties personām ar akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, kā arī

VIII. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums

 1. Darbiniekiem sekot savam veselības stāvoklim, ja parādās Covid-19 infekcijai raksturīgas pazīmes, nekavējoties informēt iestādes vadību un pārtraukt pildīt darba pienākumus.
 2. Vecākiem novērtēt bērna veselības stāvokli. Bērnu uz iestādi vest bez slimības pazīmēm – klepus, iesnas, paaugstināta ķermeņa temperatūra.
 3. Ja bērna parādās akūtas infekcijas pazīmes, darbinieki rīkojas atbilstoši izstrādātajai kārtībai. Bērns iestādē atgriežas ar ārsta izziņu, ka bērns ir vesels.
 4. Ja iestādes darbiniekam vai bērnam ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19, darbiniekam vai vecākam ir pienākums nekavējoties informēt iestādes vadītāju.
 5. Ja kādam no iestādes darbiniekiem un/vai bērniem, pēc saslimšanas ar Covid-19 tiek konstatēta epidemioloģiskā saikne ar izglītības iestādi, tā seko SPKC sniegtajiem norādījumiem, tai skaitā par mājas karantīnas noteikšanu atsevišķai nodarbināto un/vai bērnu grupai vai visai izglītības iestādei.
 6. Vadītāja informē iesaistītos darbiniekus un vecākus par noteikto karantīnu, izdodot rīkojumu un nosūtot to WhatsApp saziņas platformā vai informējot klātienē, ja tas iespējams.
 7. Darbinieki, atbilstoši veselības stāvoklim, karantīnā veic darbu attālināti vai atrodas ārsta noteiktā darba nespējas prombūtnē.
 1. Noslēguma jautājumi
 2. Grozījumus kārtībā veic ar iestādes vadītāja rīkojumu.
 3. Kārtība, stājas spēkā no rīkojuma izdošanas brīža.
 4. Šī kārtība tiek uzskatīta par vadošo izglītības iestādes normatīvo aktu.

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020