Arrow
  Arrow

  22. aprīlis- Zemes diena

    001 zemesdiena     Ik gadu 22.aprīlī pasaulē tiek svinēta Zemes diena. Un šogad Zemes dienas tēma ir “Planēta pret plastiku”. Tēmas nosaukums vērš uzmanību plastmasas piesārņojuma problēmai, tās negatīvo ietekmi uz vidi un nepieciešamību izbeigt plastmasas izmantošanu.  PII “Atvasīte” Zemes dienā bija vērojama rosība: izglītojošas un radošas rotaļnodarbības gan grupās, gan āra vidē. Bērni kopā ar pieaugušajiem pārrunāja un sprieda, skatījās izglītojošas filmiņas par plastmasas ietekmi uz vidi un kā samazināt plastmasas izmantošanu katra cilvēka ikdienas dzīvē: noteikti jāšķiro plastmasa no citiem atkritumiem, lai to varētu pārstrādāt, jāpērk mazāk plastmasas rotaļlietas vai jāatsakās no tām, veikalos nepirkt plastmasas iepirkuma maisiņus, bet izmantot vairākkārt izmantojamos auduma maisiņus.

       Savus vērojumus un spriedumus bērni vizualizēja radošajos darbos – veidoja kolāžas, kuru mērķis ir aicinājums visiem – rūpēties par savām mājām – planētu Zemi.

       Grupas “Skudriņas” bērni Zemes dienā stādīja arī puķes, lai ikdiena un apkārtējā vide kļūtu krāsaināka!

       Grupas “Pūcītes” bērni kopā ar skolotājām Baibu un Ilzi veica eksperimentu – veidoja kompostu, kurā ielika ābolu serdes, plēves gabaliņu, zīmuli un plastmasas gabalus, lai ik nedēļu turpmāk pētītu, kas satrūd ātrāk. Gaidīsim pētījuma rezultātus!

  Mūsu iestādes audzēkņi zina, ka mācīties dzīvot  un rūpēties par apkārtējo vidi nekad nav par vēlu!

  Ineta Stroža, vad. vietniece metod. darbā

  ozio_gallery_nano

   

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1