Arrow
  Arrow

  Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestāžu darba laikā vasaras mēnešos

     Visa mācību gada garumā pirmsskolas izglītības iestādes ārkārtas apstākļos spēja klātienē nodrošināt pirmsskolas pakalpojumu pilnā apjomā. Ārkārtas situācija ir ieviesusi korekcijas ne tikai jūsu ģimenēs, arī pirmsskolas izglītības iestāžu ikdienas darba organizācijā.

  2021.gada 13. maijā valdība ir apstiprinājusi izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumu prasībās un ir noteikusi, ka 2021.gada jūnijā, jūlijā un augustā pirmsskolas izglītības programmas varēs īstenot apvienotās grupās līdz 24 bērniem, vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Lai novērstu grupu nepamatotu tikšanos, noteikumi paredz, ka nav pieļaujama bērnu mainīšana starp grupām biežāk kā reizi mēnesī.

  Arī šogad ir saņemts liels pieteikumu skaits pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam vasaras mēnešos. Diemžēl šovasar pakalpojumu nav iespējams nodrošināt ierastajā kārtībā, nemainot noteikumus un pakalpojuma saņemšanas nosacījumus.

  Pirmsskolas izglītības iestādes ir atvērtas 60 stundas nedēļā, savukārt darbinieka darba nedēļa, pamatojoties uz Darba likumu, nedrīkst pārsniegt 40 stundas. Pirmsskolas pedagogiem, tāpat kā skolu pedagogiem, kur bērniem ir brīvlaiks 3 mēnešu garumā, pēc likuma pienākas 2 mēnešu atvaļinājums, neskatoties uz to, ka pirmsskolas izglītības iestādes strādā visu gadu. Tieši tāpēc katru gadu pirmsskolas iestādes ar lielu rūpību mēģina savākt iespējami precīzāko informāciju par apmeklētību, lai organizētu apvienotās grupas un, ja nepieciešams, palielinātu bērnu skaitu grupā (šogad to liedz epidemioloģiskās drošības pasākumu prasības).  

  Pēc informācijas uzzināšanas, ka pirmsskolas iestādes netiks slēgtas, arī vecāki mainīja savu viedokli  un, komplektējot apvienotās grupas līdz 24 bērniem pēc saraksta viena mēneša garumā, tapa skaidrs, ka, lai ievērotu visas normatīvo aktu prasības, pakalpojumu nodrošināt no 7.00 līdz 19.00 nav iespējams. Tika izskatīti vairāki darbības varianti, piemēram slēgt iestādi uz mēnesi nepiedāvājot alternatīvu citā iestādē, jo to liedz epidemioloģiskie nosacījumi. Tomēr tika pieņemts vecākiem draudzīgākais variants - samazināt pakalpojuma pieejamību par 2 stundām, tā atrisinot iespēju organizēt grupas līdz 24 bērniem.

  Lai nodrošinātu iepriekš minētos epidemioloģiskās drošības pasākumus un pirmsskolas pakalpojumu pilnā apjomā, Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādēm ir noteikts darba laiks jūnijā, jūlijā un augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00.

  Vēršam jūsu uzmanību, ka šogad vasarā netiks slēgta neviena pirmsskolas izglītības iestāde, tādējādi tiks nodrošinātas vietas visiem vasarā pieteiktiem bērniem Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

  Paldies ikvienam vecākam par sapratni !

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1