Pieejamības rīki

Arrow
Arrow

Tilti rība važi skan...

Folkloras kopa ziedi

Grupiņu ziemassvētku afišas

afisas

Vairāk informācijas GRUPIŅU sadaļā


GATAVOJAM IERAKUMU SVECES UKRAINAI

ukrainai

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ATVASĪTE”

“Mazas rīcības – liela ietekme”

skud

            Šogad no 7.-13.novembrim visā Latvijā norisinājās Ekoskolu rīcības dienas, kurās aktīvi piedalījās arī pirmsskola “Atvasīte”. Katra grupiņa izplānoja un realizēja vairākas nodarbības un aktivitātes jomās: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Bērni kopā ar skolotājām un grupas tehnisko personālu pētīja, eksperimentēja, devās ekskursijās, pastaigās un “ekspedīcijās” ar dažādiem izzinošiem un izglītojošiem uzdevumiem, darbojās kulinārijas meistarklasēs, iepazinās ar atkritumu šķirošanu, stādīja sīpolpuķes, telpaugus un kokus, sakopa tuvāko apkārtni un iestādes teritoriju un veica daudz citu mazu darbiņu.

Lasīt tālāk...

Rīcības diena

RD 2022 1

Mazās rīcības lielās sekas

mazas ricibas

Āra izglītības diena

ara1   Ekoskola „Atvasīte” piedalīsies Āra izglītības dienā 3. novembrī
Kas ir Āra izglītības diena?
Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Katru gadu divās akcijas dienās skolotāji ved bērnus ārā spēlēties un mācīties. Bērni pavada arvien mazāk laika ārā un tas ietekmē viņu veselību, attīstību un labklājību. Laiks, kas pavadīts dabā, Āra izglītības dienā vai jebkurā citā dienā padarīs bērnus laimīgākus un sniegs tiem daudzas dzīvē noderīgas prasmes.

Lasīt tālāk...

Saulespuķe brīvībai „Atvasītē”


312112493 615406446932199 6016023905279722603 n  Pavasarī FEE International un Vides izglītības fonds organizēja starptautisku akciju Ekoskolām visā pasaulē “Saulespuķe brīvībai”! Akcijas ietvaros tika izplatīts aicinājums pie mācību iestādes vai mājās iestādīt saulespuķes, šādi izrādot atbalstu ukraiņu tautai un bērniem. Saulespuķe ir Ukrainas nacionālais zieds un kļuvis par atbalsta un vienotības simbolu. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte” aktīvi atsaucās šim aicinājumam, darbinieki un bērni čakli darbojās, lai no mazītiņajām saulespuķu sēkliņām izaugtu krāšņi augi un plauktu brīnišķīgi ziedi. Tika iedēstītas sēkliņas no veikala plauktiem,

Lasīt tālāk...

KĀ PIETEIKTIES SKOLVADĪBAS PLATFORMĀ ELIIS?


 

Darba piedāvājums

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”
aicina savā darbinieku komandā


Pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01) uz pilnu slodzi uz noteiktu
laiku.
Piedāvājam darbu radošā un draudzīgā vidē.
Darba pienākumi:
 Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko
procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti,
sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas
izglītības programmu, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem
uzdevumiem;
 Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, metodisko bāzi, kas nepieciešams sava darba
veikšanai;
 Analizēt bērnu sasniegumus un ar tiem iepazīstināt vecākus;
 Regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
Prasības pretendentam
 izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību”, var būt studējošs;
 valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem,
viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām. 

DARBA IZPILDES VIETA:  Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde „Atvasīte”, Meža iela 6, Salaspils, LV-2169.

Piedāvājam:
 Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu.
 Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.
 Profesionālās pilnveidošanās iespējas.
 Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).


 

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020